Školicí středisko

Název projektu:

Vybudování školicího střediska společnosti SIPAMONT s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0009328

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je vybudování školicího střediska společnosti SIPAMONT s.r.o. V rámci projektu dojde k vybudování zcela nového objektu k vytvoření vhodných podmínek pro efektivní školení. Firma chce zdokonalit stávající systém specifického i obecného vzdělávání zaměstnanců společnosti podle jejich potřeb, a zvýšit tak jejich kvalifikaci, znalosti a profesní odbornost pro zvládání nároků kladených trhem, a tím ve výsledku posílit celkovou konkurenceschopnost žadatele. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.